Jakie hasło jest bezpieczne?

Silne hasło to takie, które spełnia kilka zasad. Hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków. Najbezpieczniejsze hasło to kombinacja cyfr, dużych i małych liter, znaków interpunkcyjnych: – | = [ ] ; , . ! @ # $ ^ & ( ) _ + { } : < > ? i specjalnych ‚ / ~ % * ` „ . Należy przy tym zadbać, aby nie były to kolejne następujące po sobie, lub ułożone w jakimś porządku symbole.