1.  

  II. Czym jest i do czego służy generator haseł?

  Generator haseł jest prostym programem, którego jedynym zadaniem jest losowanie przypadkowych znaków, które można wykorzystać jako hasło do programów, stron wymagających logowania (np: facebook, nk, bank). Nasz generator działa po stronie Twojej przeglądarki internetowej i żadne dane nie są przesyłane od nas. (więcej…)

 2.  

  III. Czy powinno się okresowo zmieniać hasło?

  Nawet jeżeli sama aplikacja nie wymusza na nas okresowej zmiany hasła, to jest to dobra praktyka. Zwiększamy przez to bezpieczeństwo swoich danych, a przez to i swoje bezpieczeństwo. (więcej…)

 3.  

  IV. Błędy popełnianie podczas wymyślania haseł

  Jednym z powszechnych błędów popełnianych podczas wymyślania hasła jest wstawianie kolejnych symboli dostępnych na klawiaturze, np: QWERTY. Innym jest użycie odwrotności naszego loginu.

 4.  

  V. Jakie hasło jest bezpieczne?

  Silne hasło to takie, które spełnia kilka zasad. Hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków. Najbezpieczniejsze hasło to kombinacja cyfr, dużych i małych liter, znaków interpunkcyjnych: – | = [ ] ; , . ! @ # $ ^ & ( ) _ + { } : < > ? i specjalnych ‚ / ~ % * ` „ . Należy przy tym zadbać, aby nie były to kolejne następujące po sobie, lub ułożone w jakimś porządku symbole.

 5.  

  VI. Jakie hasła są niebezpieczne?

  Zdecydowanie nie wolno używać haseł będących: loginami, imionami, nazwiskami, nazwami rzeczy i osób nam bliskich, a także dat oczywistych do odgadnięcia (pozyskania). Dodanie cyfry np: 1 do loginu jako hasło jest również niebezpieczne o czym przekonał się już Pan Premier.